growing oxygen

Since 1901

Arbor Boomkwekerij growing oxygen key visual

Missie

Klimaatpositief

Boomkwekerij Arbor is per definitie klimaatpositief. Wie op onze schaal bomen kweekt, haalt door die activiteit immers makkelijk meer CO2 uit de atmosfeer dan hij eraan toevoegt.

Toch gaan we als familiebedrijf graag nog enkele stappen verder. Met name door permanent te investeren in onderzoek en ontwikkeling om zelfs onze sowieso al beperkte ecologische voetafdruk nóg te verkleinen. Dat is het minste wat we onze kinderen, kleinkinderen en alle generaties die na ons komen verschuldigd zijn.

Arbor Boomkwekerij growing oxygen key visual

Missie

Zuurstof geven

Bomen maken zuurstof aan. Dus door bomen te kweken, kweekt Arbor zuurstof. Een activiteit waarvan het belang en de impact onmogelijk te overschatten valt. Want zonder zuurstof, geen leven op aarde. Punt.

Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier niet alleen over menselijk leven. De zuurstof waar we als mens afhankelijk van zijn komt immers hoofdzakelijk van zeeën en oceanen. Maar behalve zuurstofproducenten zijn bomen ook een onmisbare schakel voor het ecologisch evenwicht waar we minstens even afhankelijk van zijn. 

Bomen halen immers CO2 en andere verontreinigende stoffen uit de lucht, zorgen voor afkoeling van de atmosfeer, filteren water, slaan dat op, voorkomen bodemerosie, herbergen talloze vormen van fauna en flora en doen nog zoveel meer. 

Growing Oxygen betekent voor Arbor dan ook veel meer dan ‘kweken van zuurstof’. Onze missie staat voor het geven van zuurstof aan alles wat ons leven op aarde kan verbeteren. Een opdracht die we iedere dag opnieuw oprecht ter harte nemen. 

Bekijk ons aanbod

Maak van onze missie ook de uwe. Contacteer ons voor een afspraak op een van onderstaande nummers, of klik hiernaast voor een overzicht van ons aanbod.

Growing Oxygen

Onze missie 'Growing Oxygen' gaat uit van een fundamentele waarheid: bomen, struiken en planten zijn niet alleen essentieel voor de natuurlijke schoonheid van onze wereld, maar ze zijn ook cruciale componenten in het ecologische proces dat onze planeet leefbaar houdt. Door de lucht te filteren en zuurstof te produceren, spelen deze natuurlijke elementen een sleutelrol in het behoud van een gezond milieu.

Bomen, struiken en planten absorberen kooldioxide uit de lucht. Dit is hetzelfde gas dat door auto's, fabrieken en zelfs door ons, mensen, wordt uitgestoten. Te veel kooldioxide in de lucht draagt bij aan klimaatverandering, wat leidt tot een reeks van milieu- en gezondheidsproblemen. Bomen en planten nemen dit gas op en gebruiken het in het proces van fotosynthese, waarbij zonlicht wordt omgezet in energie. Een prachtig neveneffect van dit proces is dat ze zuurstof produceren - een essentieel element voor vrijwel alle levensvormen op aarde.

Door bomen, struiken en planten te kweken, draagt Arbor dus actief bij aan de productie van zuurstof, terwijl het ook bijdraagt aan de vermindering van schadelijke gassen in onze atmosfeer. Met elke nieuwe plant die we kweken, breidt deze zuurstoffabriek zich uit, waardoor onze lucht schoner en gezonder wordt. tot ver buiten onze kwekerij. Elk blad, elke tak en elke wortel werkt daarin samen om een betere wereld te creëren. 

Door ons Growing Oxygen-verhaalte vertellen, kunnen we de aandacht vestigen op de vitale rol die planten spelen in ons ecosysteem. Het is een verhaal van hoop, van verbinding met de natuur en van de kracht die we hebben om samen een verschil te maken voor onze planeet.